KG Greenhouses
ЦЕЛОСЕН ПРОЕКТ ИЗВЕДЕН ОД KG GREENHOUSES

Нашиот тим во KG Greenhouses е подготвен да ве советува во врска со вашиот систем. 
KG Greenhouses е компанија ширум позната низ целиот свет по својот квалитет во областа од Хортикултурата. Познати насекаде како специјалисти за turnkey (клуч на рака) и способноста за наоѓање на решенија - односно на custom - made системи. Секоја култура и секое поднебје има различни за себе својствени потреби и цели. Со повеќе од 45 годишно искуство KG Greenhouses има реализирано голем број на проекти - оранжерии со сета неопходна техничко - технолошка опрема за функционирање на истите во повеќе од 35 земји.
KG Greenhouses

Нашиот тим во KG Greenhouses е подготвен да ве советува во врска со вашиот систем.

Силата и успехот на компанијата лежи во позитивниот став и сопствен тим од специјалисти од областа на хортикултурата. Инспирирани од технолошките можности кои придонесуваат во подобрување на производството во хортикултурата а истовремено за намалување на времето за враќање на првичната инвестиција. Иновативните решенија и високиот технички квалитет претставуваат основа за делување на KG Greenhouses.
One moment please...